اخبار

بخشنامه / مهلت دفاع نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بخشنامه / مهلت دفاع نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ جدید

با توجه به تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و تاریخ شروع کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۶/۲۷)، آخرین مهلت برگزاری جلسات دفاع برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ روز ...